Gimnazjum Samorzadowe w Solcu-Zdroju

http://gimnazjum.solec-zdroj.eu

O szkole

Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II


w Solcu Zdroju


       Samorządowe Gimnazjum w Solcu Zdroju powołane zostało Uchwałą Rady Gminy z dnia 15 marca 1999 roku. Działalność swą rozpoczęło w 1 września 1999 roku. Początkowo zajmowaliśmy piętro Szkoły Podstawowej. Od 2001 roku mieści się w nowy 4 kondygnacyjnym budynku przy ulicy 1-Maja 18. W październiku 2005 roku szkole uroczyście nadano imię patrona Jana Pawła II. Ówczesny wójt gminy ufundował sztandar szkoły, a w holu głównym odsłonięta została pamiątkowa tablica. W 8 oddziałach gimnazjum uczy się obecnie 214 uczniów. Kadrę pedagogiczną tworzy 20 wykwalifikowanych nauczycieli. Wszyscy posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, 8 ma kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów, a 8 pedagogów otrzymało już tytuł nauczyciela dyplomowanego. Nasza szkoła zapewnia młodzieży możliwość rozwijania zainteresowań w różnego rodzaju kołach:

 • Polonistycznym
 • Matematycznym
 • Historycznym
 • Geograficznym
 • Biologicznym
 • Chemicznym
 • Fizycznym
 • Informatycznym.

     Uczniowie mogą korzystać z pracowni komputerowej ( 12 stanowisk ), prężnie działającej biblioteki oraz czytelni, w której również znajduje się 9 komputerów z dostępem do komputerów. W szkole działa też:

 • Chór
 • SKO
 • PCK
 • SKS
 • Szkolny Klub Europejski

      Dzięki temu nasi wychowankowie osiągają sukcesy w licznych konkursach tematycznych na szczeblu gminnym, międzygminnym czy wojewódzkim. Czołowe lokaty zajmują też nasi sportowcy, zwłaszcza w rozgrywkach w piłkę nożną, biegach i tenisie stołowym. Chlubą naszego gimnazjum są finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych.

     Wielką wagę przekładamy do nawiązywania kontaktów z sąsiednimi szkołami gimnazjalnymi. Dzięki nauczycielom  organizowane są spotkania rówieśników w ramach „Biwakuw szkolnych”, w których uczestniczy młodzież z gimnazjum w Nowym Korczynie, Stopnicy, Pacanowie, Jarosławicach, Gnojnie.

      Szczególnie cenną inicjatywą nauczycieli wychowania fizycznego było powołanie Międzygminnej Ligi Piłki Siatkowej, w której uczestniczą drużyny z Solca Zdroju, Stopnicy, Oleśnicy, Nowego Korczyna, Jarosławic oraz Podgajów.

      Młodzież i nauczyciele gimnazjum w Solcu Zdroju chętnie angażują w realizację projektów, które mają na celu podniesienie jakości pracy szkoły. W roku szkolnym 2002/2003 przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą” organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”. Po zrealizowaniu niezbędnych przedsięwzięć nasza placówka otrzymała certyfikat potwierdzający zdobycie tytułu. Kolejny certyfikat zdobyliśmy w roku szkolnym 2004/2005 w akcji „Lego, Cogito, Ago”

      W gimnazjum znajduje się stołówka serwująca śniadanie oraz smaczne zupy. Część posiłków finansowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Funkcjonuje także cieszący się dużym zainteresowaniem sklepik szkolny prowadzony przez uczniów pod opieką nauczyciela.

       Społeczność szkolna żywo reaguje także na ważne wydarzenia społeczno-polityczne, np. wejście Polski do Unii Europejskiej. W czerwcu 2003 roku w gimnazjum zorganizowane zostało młodzieżowe referendum „Unia Europejska Młodzi głosują” oraz konferencja w ramach projektu organizowanego przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej z Sandomierza pod tytułem „Konsekwencje Integracji z Unia Europejską dla mojego środowiska” . W maju 2004 roku realizowaliśmy projekt międzyszkolny „Panorama Unii Europejskiej”, dzięki któremu uczniowie poszerzyli swoja wiedze na temat zjednoczonych krajów.

       Mocna stroną naszego gimnazjum jest budowanie silnych więzi z regionem. Młodzież uczestniczy w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym  Solec Zdrój uczniowie z poszczególnych klas opiekują się zabytkowymi nagrobkami znajdującymi się na sołeckim cmentarzu. Młodzież z nauczycielami brała  też udział w realizacji projektu:

 •  „Ocalić od zapomnienia"
 •  „Solec Zdrój na strych fotografiach”
 •  „Zapraszamy do Solca Zdroju”

     Efektem tych działań są opracowania albumowe utrwalające unikatowe zdjęcia informacje o regionie.

     Duży nacisk w naszej placówce kładziemy na wychowanie kulturowe, szacunek do drugiego człowieka i otaczającego środowiska. Do tradycji szkoły weszły coroczne akcje:

 • „ Sprzątanie świata”
 • „Dzień ziemi”
 • „Szrotówek - kasztanowcewiaczek”

     Oraz akcje charytatywne:

 • „Góra Grosza”
 • „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
 • Współpraca z Domem Dziecka w Pacanowie

        Realizujemy w naszej szkole hasło przyjęte przez uczniów, rodziców i nauczycieli J. W. Goethego „Cokolwiek potrafisz lub myślisz że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magie”.

    

 


 Pilne !

Kalendarz ważnych wydarzeń