Gimnazjum Samorzadowe w Solcu-Zdroju

http://gimnazjum.solec-zdroj.eu

Wiadomosci

Konkurs na prezentację multimedialną „Nie wszystek umrę”- nauka i życie Jana Pawła II w oczach nastolatków.

Dodał: MK Data: 2011-03-20 20:29:38 (czytane: 2365)  Wersja do druku

W związku ze zbliżającą się beatyfikacją Jana Pawła II ogłoszony zostaje konkurs dla uczniów naszej szkoły. Termin składania prac: 29.04.2011r.

Jan_Pawe___II.jpeg

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ:

„Nie wszystek umrę”- nauka i życie Jana Pawła II w oczach nastolatków.

§ 1
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Solcu-Zdroju.
§ 2
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej życia i nauki Jana Pawła II.
§ 3
Cele konkursu:
• popularyzacja wiedzy na temat Jana Pawła II;
• kształtowanie szacunku dla wielkiego Polaka
• rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną;
• kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji;
• wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.
§ 4
Sposób przeprowadzenia konkursu:
Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach dwuosobowych
Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programie. Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy. Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same. Prezentacja nie powinna zawierać więcej niż 30 slajdów.
§ 5
Miejsce i termin składania prac:
prace należy dostarczyć na płycie CD do nauczycieli organizujących konkurs: ks. Tomasza Szczepanika, mgr Bożeny Nowak, mgr Marioli Kuźni, mgr Bożeny Pietrzyk . Prace przyjmowane będą do dnia 29.04.2011r. Wyniki ogłoszone zostaną 15.05.2011r.
§ 6
Kryteria oceny prac konkursowych:
Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej oraz na tablicy
informacyjnej, a najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na szkolnej stronie internetowej.

Komisja będzie najwyżej oceniała prace:
- prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę;
- zgodne z treścią zadania;
- selekcjonujące informacje
- charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami;
- napisane językiem zrozumiałym, przeznaczonym dla kilkunastoletniego odbiorcy, mającym walory edukacyjne i popularyzacyjne.

Oceniana będzie również:
- estetyka i efekt wizualny;
- zawartość prezentacji;
- innowacyjność w podejściu do tematu;
- szata graficzna;
- przejrzystość;
- techniczna poprawność wykonania.
§ 7
Na laureatów konkursu od I do III miejsca czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz możliwość otrzymania cząstkowej oceny celującej z religii, języka polskiego, informatyki. Dla pozostałych uczestników możliwość otrzymania cząstkowej oceny celującej z religii, języka polskiego, informatyki.  
§ 8
Postanowienia końcowe:
Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na tablicy informacyjnej szkoły.
Akceptacja powyższego regulaminu wiąże się z prawem do późniejszego wykorzystania prac w celu promocji szkoły.

Regulamin zatwierdzono dnia: 20.03.2011r.


Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

  Komentarze (0)
     

Pilne !

Kalendarz ważnych wydarzeń